De minnelijke fase bij openstaande facturen in Amsterdam

amsterdamEen incassotraject bestaat uit twee verschillende fases. In de eerste fase wordt de debiteur herinnerd aan de rekening en verzocht om te betalen. In deze periode worden er ook bij iedere nieuwe herinnering incassokosten bij het openstaande bedrag opgeteld. Deze fase wordt de minnelijke fase genoemd.

Wanneer de debiteur tijdens de minnelijke fase geen gehoor geeft aan de verzoeken tot betaling dan kan er nog een gerechtelijke fase van het incassotraject worden gestart waarbij de debiteur voor de rechter moet verschijnen. De rechtbank doet dan uitspraak welk bedrag er betaald moet worden door de debiteur. Vanaf dat moment krijgt de debiteur ook met een gerechtelijk deurwaarder in Amsterdam van bijvoorbeeld te maken wanneer de rekening nog altijd niet betaald wordt.

Stappen minnelijke fase incasso

Meteen vanaf het moment dat de incassering van een factuur wordt uitbesteed aan een incassobureau wordt de minnelijke fase van het incassotraject gestart. De eerste stap in dit proces is het versturen van een herinneringsbrief. Hierop staat de naam en het logo van het incassobureau vermeld wat vaak indruk maakt op de debiteur. In de eerste brief staat vermeld dat de debiteur nog eenmaal herinnerd wordt aan de openstaande factuur en dat als het bedrag niet binnen een paar dagen betaald is het incassobureau de incassering van de factuur overneemt en er incassokosten berekend zullen worden.

Vervolgens worden er door het bureau aanmaningen verstuurd en wordt er getracht telefonisch contact met de debiteur te krijgen. In deze telefoongesprekken en aanmaningen wordt ook gedreigd met een gerechtelijke procedure als er geen regeling wordt getroffen met het incassobureau. Of uiteindelijke de gerechtelijke procedure gestart gaat worden moet dan nog besloten worden door de crediteur.

Zaken doen in Amsterdam

Amsterdam is een goede regio om zaken te doen. Veel bedrijven zijn er gevestigd en er is veel toerisme. Ook is het in het oogpunt van internationaal zaken doen een goede stad. Amsterdam is over de hele wereld bekend. Dit kan in uw voordeel werken. Veel multinationals hebben ook een kantoor in Amsterdam. Er is dus zeker geld te verdienen in de hoofdstad van Nederland. Als u ondernemer bent en u heeft regelmatig te maken met klanten die hun rekeningen niet betalen, dan is dit al vervelend genoeg.

amsterdamU heeft hier veel stress van of uw werknemers hebben er veel werk aan. Dit kost u letterlijk geld, want u kunt beter kiezen voor iets dat geld oplevert. Uw tijd is daar beter besteed. Het is daarom een goed idee om een relatie aan te gaan met een incassobureau die uw rekeningen voor u kan incasseren.

Het is heel gemakkelijk. Zodra een klant niet wil of kan betalen, dan stuurt u de opdracht door naar het incassobureau. Deze gaan vervolgens voor u aan de slag om de rekeningen alsnog betaald te krijgen. Sommige bureaus hebben zelfs een slagingspercentage van 95%. De kosten zijn in veel gevallen voor uw debiteur. Dat wil dus zeggen dat het u niets kost!

Rekeningen open laten staan is dus echt niet meer nodig. Zeker als u bovenstaande gelezen heeft. Wilt u meer weten over het no cure no pay model?