De minnelijke fase bij openstaande facturen in Amsterdam

amsterdamEen incassotraject bestaat uit twee verschillende fases. In de eerste fase wordt de debiteur herinnerd aan de rekening en verzocht om te betalen. In deze periode worden er ook bij iedere nieuwe herinnering incassokosten bij het openstaande bedrag opgeteld. Deze fase wordt de minnelijke fase genoemd.

Wanneer de debiteur tijdens de minnelijke fase geen gehoor geeft aan de verzoeken tot betaling dan kan er nog een gerechtelijke fase van het incassotraject worden gestart waarbij de debiteur voor de rechter moet verschijnen. De rechtbank doet dan uitspraak welk bedrag er betaald moet worden door de debiteur. Vanaf dat moment krijgt de debiteur ook met een gerechtelijk deurwaarder in Amsterdam van bijvoorbeeld te maken wanneer de rekening nog altijd niet betaald wordt.

Stappen minnelijke fase incasso

Meteen vanaf het moment dat de incassering van een factuur wordt uitbesteed aan een incassobureau wordt de minnelijke fase van het incassotraject gestart. De eerste stap in dit proces is het versturen van een herinneringsbrief. Hierop staat de naam en het logo van het incassobureau vermeld wat vaak indruk maakt op de debiteur. In de eerste brief staat vermeld dat de debiteur nog eenmaal herinnerd wordt aan de openstaande factuur en dat als het bedrag niet binnen een paar dagen betaald is het incassobureau de incassering van de factuur overneemt en er incassokosten berekend zullen worden.

Vervolgens worden er door het bureau aanmaningen verstuurd en wordt er getracht telefonisch contact met de debiteur te krijgen. In deze telefoongesprekken en aanmaningen wordt ook gedreigd met een gerechtelijke procedure als er geen regeling wordt getroffen met het incassobureau. Of uiteindelijke de gerechtelijke procedure gestart gaat worden moet dan nog besloten worden door de crediteur.